audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

Értéknövelő szolgáltatások

Szolgáltatási csomagjainkat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja igényeihez a legjobban igazodó megoldást.


Szerviz

Kötelezően előírt rendszeres javítás, karbantartások, kenőanyag-utántöltés költségeit, valamint a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett meghibásodások javítását átvállaljuk. (A szerviz idejére csereautót biztosítunk.)

Téli gumi

Biztosítjuk az Ön által választott autóhoz a téli gumi garnitúrát, valamint igény szerint az idénynek megfelelő gumi le- és felszerelését, valamint a másik garnitúra tárolását.

GPS Szolgáltatás

Átvállaljuk a vagyonvédelmi biztonsági rendszer beszerelését, és üzemeltetési költségeit.

Teljeskörű biztosítás

Átvállaljuk a kötelező felelősségbiztosítás és casco biztosítás díját, biztosítási káresemény esetében a rendőrségi jegyzőkönyv átadását követően az ügyintézést.

24 órás assistance

Az év 365 napján, a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére állunk, segítséget nyújtunk akár telefonon, akár a helyszínen.

Assistance telefon: +36 20 929 6868

Csereautó

Meghibásodás esetén ALL IN csomag választásakor 8 órán belül csereautót biztosítunk, mely minden esetben prémium kategóriájú autó nap- és kilométer-korlátozás nélkül; a szükséges javítások, meghibásodások, balesetből adódó üzemképtelenség esetén, illetve kerékcsere idejére.


Ha Ön választott csomagban kéri csereautó szolgáltatásunkat, akkor 48 órán túli meghibásodás esetén 2 500 km/hó kilométer-korlátozással tudunk csereautót biztosítani.

Pénzügyi tanácsadás

Teljes körű felvilágosítást adunk a Bérlettel kapcsolatos költségelszámolás tekintetében. Bővebb információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

Gépjármű ajánlatunk
Gépjármű ajánlatunk
Futamidő36 hónap
Első bérleti díj10 298 EUR
Havidíj
847 EUR

A fenti adatok tájékoztató jellegűek és ÁFA nélküli nettó árak. A magyar ajánlatok esetén a feltüntetett havi bérleti díj a cégautóadót és a teljesítményadót nem tartalmazza, az ajánlataink korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Nem minősülnek kötelező érvényű ajánlattételnek! A gépkocsi rendelkezésre állása az aktuális készlet függvénye.

Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Szolgáltatásaink > Értéknövelő szolgáltatások