audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

Rólunk

A Central European RENT Zrt. elődje 2005-ben alakult, mai nevét a cégcsoport stratégiai image-hez igazodva 2007-ben vette fel.

A cég bérautó finanszírozási tevékenységet folytat teljes- vagy részleges szolgáltatással. Német partnerünk a Lignum 68 GmbH., melynek szolgáltatásait Magyarországon kizárólagosan végezzük. A társaság legfőbb refinanszírozó partnere a Raiffeisen Bank Zrt.

A Central European RENT Zrt. alapító tulajdonosai mind a pénzügyi szektorban, - banki és lízingpiaci egyaránt - mind pedig az ingatlanpiacon nagy tapasztalattal rendelkező magánszemélyek.

Filozófiánk

Büszkék vagyunk alapértékeinkre, melyek megkülönböztetnek bennünket versenytársainktól. Személyre szabott, gyors, rugalmas és a lehetõ legkevesebb adminisztrációval járó bérautó finanszírozási szolgáltatásokat kínálunk. Szakértelemmel és segítõkészséggel fogadjuk Ügyfeleinket.

Figyelünk egyéni elképzeléseikre, kívánságaikra, igényeikre - mindenkor arra törekszünk, hogy ezekhez illeszkedõ pénzügyi megoldásokat találjunk számukra. Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük és bõvítjük.

Valljuk, hogy a bérautó finanszírozásnak olyan elfogadottnak kell lennie, mint az manapság már a hitelezés terén teljesen természetes. Egyszerûnek és gördülékenynek, mintha csak éppen napi bevásárlásunkat intéznénk, hiszen Önnek csak egy dolga van, meghatározott idõközönként beleülni újabb és újabb autójába...


CE Csoport

A CE Csoport küldetése, hogy magánszemélyek, vagy vállalati Ügyfeleink részére egyéni igényéhez, elképzeléséhez illeszkedő pénzügyi megoldást találjon, legyen szó autó bérletről, finanszírozásról, ingatlanlízingről vagy faktoringról. Magas színvonalú, gyors és a lehető legkevesebb adminisztrációval járó finanszírozási szolgáltatásokat kínálunk Ügyfeleink részére.


A CE Csoport tagjai:

Gépjármű ajánlatunk
Gépjármű ajánlatunk
Futamidő36 hónap
Első bérleti díj10 329 EUR
Havidíj
850 EUR

A fenti adatok tájékoztató jellegűek és ÁFA nélküli nettó árak. A magyar ajánlatok esetén a feltüntetett havi bérleti díj a cégautóadót és a teljesítményadót nem tartalmazza, az ajánlataink korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Nem minősülnek kötelező érvényű ajánlattételnek! A gépkocsi rendelkezésre állása az aktuális készlet függvénye.

Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Rólunk