audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

Gépjárműfinanszírozási módok

Az autó használata ma már része a mindennapoknak, de hogy milyen autót vezet és milyen költségekkel, az nem mellékes szempont. Jelenleg 3 lehetőség áll rendelkezésére a magyar piacon:

 1. Bérlet
 2. Vétel
 3. Lízing

Áttekintve a fenti lehetőségeket, megpróbáljuk felsorolni az előnyöket és hátrányokat.

Bérlet Lízing (pénzügyi lízing) Vétel
A bérlés esetében a Bérbevevő nem szerez tulajdon jogot, az autó Bérbeadó tulajdonában marad és azt akár teljes körű (ALL IN) szolgáltatással, havi bérleti díj fejében használhatja. A két lízingforma közös tulajdonsága, hogy a lízingbe vevő nem szerez tulajdont, az autó a lízingbe adó tulajdonában marad és azt havi lízing díj fejében használhatja A vétel történhet készpénzért vagy részletre is.
Készpénzes vásárlás estén Részletre történő vásárlás esetén
ELŐNYÖK
 • a gépjármű nettó vételár 30%-ának befizetésétől az autó elvihető (a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti tövények figyelembevételével)
 • a bérleti díj költségként elszámolható, adóalap csökkentő tétel
 • alacsony készpénz igény
 • a bérleti díj tartalmazza az autó összes fenntartási költségét, amely pontosan tervezhető
 • az autó üzemeltetése (szerviz, biztosítási ügyintézés, gumicsere, stb.) nem a Bérbevevő idejét rabolja
 • havi egy számla, az összes autó használattal és üzemeltetéssel kapcsolatos költségekről
 • a Bérlőt nem terheli a tulajdonjoggal kapcsolatos adminisztráció
 • a bérlet javítja a cégek cash flow-ját
 • a gépjűrmű mentesül a teljesítmény- és luxusadó megfizetése alól
 • a lízing kíméli a saját tőkét, csak a vételár bruttó 30%-át kell befizetni
 • mérlegen kívüli finanszírozási forma, a mérlegmutatók javulása
 • a futamidő végén a vállalkozás megszerzi az autó tulajdonjogát
 • gyors
 • 3 év alatt, az amortizációs szabályok figyelembe vételével, a bruttó vételár meghatározott része költségként leírható
 • a fenntartási költségek elszámolhatóak költségként
 • csak a vételár bruttó 30%-át kell befizetni
 • 3 év alatt, az amortizációs szabályok figyelembe vételével, a bruttó vételár meghatározott része költségként leírható
 • a fenntartási költségek és a kamat elszámolhatóak költségként
HÁTRÁNYOK
 • a Bérlő nem szerez tulajdont az autóban
 • 36 havi állandó anyagi elkötelezettséget jelent
 • a teljes lízingdíjból csak a kamatrész számolható el költségként, a tőkerész az amortizációs költségeket terheli
 • a fenntartási költségek nehezen tervezhetőek
 • az autó üzemeltetése (szerviz, biztosítási ügyintézés, gumicsere, stb.) időbe és pénzbe kerül
 • nagy készpénz igény, a vállalkozás egyéb tevékenységeitől von el forrást
 • a fenntartási költségek nehezen tervezhetőek
 • 3 év alatt az autó értékvesztése kb. 60%, ami a tulajdonos vesztesége
 • az autó üzemeltetése (szerviz, biztosítási ügyintézés, gumicsere, stb.) időbe és pénzbe kerül
 • teljesítmény- és luxusadó fizetése a gépjárműre
 • kamatköltség
 • a fenntartási költségek nehezen tervezhetőek
 • 3 év alatt az autó értékvesztése kb. 60%, ami a tulajdonos vesztesége
 • az autó üzemeltetése (szerviz, biztosítási ügyintézés, gumicsere, stb.) időbe és pénzbe kerül
 • teljesítmény- és luxusadó fizetése a gépjárműre
Gépjármű ajánlatunk
Gépjármű ajánlatunk
Futamidő36 hónap
Első bérleti díj23 014 EUR
Havidíj
1 467 EUR

A fenti adatok tájékoztató jellegűek és ÁFA nélküli nettó árak. A magyar ajánlatok esetén a feltüntetett havi bérleti díj a cégautóadót és a teljesítményadót nem tartalmazza, az ajánlataink korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Nem minősülnek kötelező érvényű ajánlattételnek! A gépkocsi rendelkezésre állása az aktuális készlet függvénye.


Tovább: Tartósbérlet bemutatása

Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Tájékoztató > Gépjárműfinanszírozási módok