audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

Tartósbérlet bemutatása

Külföldön már hosszú évek óta jellemző, hogy a vállalkozások nem készpénzzel vásárolják meg gépjárművüket, vagy akár az egész flottájukat, hanem azt bérlik, vagy lízingelik olyan cégektől, akinek ez a fő profiljuk. Így időt és pénzt takarítanak meg, folyamatosan naprakész gépjárművek állnak rendelkezéseikre. Nem terheli a céget az amortizáció, illetve a tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségek, kiadások. A bérlet javítja a cégek Cash Flow-ját, s mivel nem kell nagyobb összeget egyszerre invesztálni, javítja a likviditást.


Magyarországon az ezredfordulón még elhanyagolható számban voltak jelen a lízingcégek, mivel sajnos még nagyon jellemző volt a tulajdonhoz való ragaszkodás, és nem éltek a lízing által nyújtott kedvező lehetőségekkel. Szerencsére ez a szemlélet kezd átalakulni, és egyre többen veszik igénybe a cégünk által kínált szolgáltatásukat.


A bérlethez kapcsolódó választható flotta management tovább növeli a bérletet választók komfort érzetét. A beszerzéstől az üzemeltetésen át, a futamidő végén esedékes eladásig a gépkocsihoz kapcsolódó valamennyi feladatot a Bérbeadó megoldja Ön helyett. Ha cégünktől bérli gépjárművét, Ön a gépkocsi használat napos oldalát élvezheti.


A CE Rent Zrt. a Bérletet ajánlja.


A bérlet menete

 • Ön kiválasztja az elképzeléseinek és igényeinek megfelelő autót.
 • Cégünk bérleti ajánlatot tesz,
 • melynek elfogadása után szerződéskötésre kerül sor (cégre történő bérlés esetén bonításvizsgálatot végzünk).
 • Ezt követően megrendelésre kerül az Ön által kiválasztott gépjármű.
 • A gépjárművel kapcsolatos ügyintézést cégünk elvégzi.
 • Az autót átadjuk Önnek
 • Havi egy számlát kap a bérleti díjról.

CE Rent Zrt. és a Lignum 68 GmbH által nyújtott gépjármű tartósbérlet bemutatása

A CE Rent Zrt., mint a Lignum68 GmbH magyarországi szolgáltatója rugalmas, személyre szabott megoldást nyújt a prémiumautó-finanszírozás területén az Európai Unióban.


Cégünk refinanszírozó partnerei a következők:


 • A magyarországi Raiffeisen Bank Zrt.,
 • BMW Financial Services BMW Bank GmbH,
 • Toyota Financial Services Toyota Leasing GmbH,
 • Jaguar Bank GmbH,
 • Land Rover Bank GmbH.

Az elmúlt időszakban történt törvényi változások teljes mértékben legalizálták cégünk által nyújtott szolgáltatások további működését külföldi rendszámmal. A 2012.01.01-én hatályba lépett törvény értelmében a tartósbérlet idejére megfizetésre kell kerülnie regisztrációs adónak ( EURO5-ös motor esetén, motortérfogattól és futamidőtől függően a összeg 1 800 HUF -200 000 HUF közé esik) amiről a hatóság igazolást állít ki, tehát a bérleti idő alatt a Bérlő a jogszabálynak eleget téve használja a gépjárművet.A bérleti konstrukció bemutatása

Tartós bérleti konstrukciónkat hosszú távra kínáljuk ügyfeleinknek.
Cégünk kétféle konstrukciót kínál ügyfeleinek:


 • Önerő (Első bérleti díj) befizetés. Előnye: kedvező havidíj, így a konstrukció további részében kedvezőbb likviditás. Hátránya: finanszírozás-csökkentő szerepe miatt beleépül a bérletbe, egyszeri nagyobb befektetést kíván.

 • Kaució befizetés.* Előnye: kevés készpénzbefizetéssel jut hozzá a gépjárműhöz. A kauciót a bérleti idő letelte után visszakapja. Hátránya: magasabb bérleti díj.

*jelenleg kaució befizetéses konstrukciót csak jelenleg meglévő, raktári és bemutató autóinkra, valamint használtautóinkra tudunk vállalni.

Gépjármű ajánlatunk
Gépjármű ajánlatunk
Futamidő36 hónap
Első bérleti díj14 367 EUR
Havidíj
1 060 EUR

A fenti adatok tájékoztató jellegűek és ÁFA nélküli nettó árak. A magyar ajánlatok esetén a feltüntetett havi bérleti díj a cégautóadót és a teljesítményadót nem tartalmazza, az ajánlataink korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Nem minősülnek kötelező érvényű ajánlattételnek! A gépkocsi rendelkezésre állása az aktuális készlet függvénye.

Vissza: Gépjárműfinanszírozási módok

Tovább: Tartósbérlet előnyei


Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Tájékoztató > Tartósbérlet bemutatása