audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

A tartósbérlet előnyei

Kinek előnyös az autó bérlet?

 • alacsony készpénz igénnyel kíván prémium kategóriájú autót hosszútávon használni
 • az autó üzemeltetésével, fenntartásával nem akar feleslegesen időt tölteni
 • cégének költségként elszámolható kiadásra van szüksége

Röviden összefogalva:

 • A bérleti díj költségként leírható tétel
 • Az Áfa visszaigényelhető
 • Tervezhető költségek
 • Cégünk mindennemű, a gépjárművel kapcsolatos ügyet elintéz a német hatóságoknál (adó, biztosítás, casco fizetése, egyéb ügyintézés)
 • Havi egy számlát kap a bérlő
 • ALL IN szolgáltatás esetén az autó mindig naprakészen áll a bérlő szolgálatában (évszaknak megfelelő gumigarnitúra, kötelező szervizelés elvégzése, csereautó szolgáltatás, Magyarország autópályáira érvényes matrica, 24 órás assistance)
 • A futamidő 24, 36, 48 hónap lehet, ám általában a 36 hónapot ajánljuk ügyfeleinknek, mivel ez a legideálisabb a bérleti konstrukció szempontjából
 • A regisztrációs adónak csak a tartósbérlet idejére eső részét kell megfizetni.

A németországi autóbérlet előnyei a következők:


Egyre több vállalat választja az operatív lízinget, mint lehetőséget a gépjármű beszerzés és üzemeltetés megoldásaként. Egyre több cég jelenik meg a piacon növelve a versenyt, így az ügyfelek folyamatosan kedvezőbb feltételek mellett ülhetnek új autókba.


Legfontosabb előnye a tartósbérletnek a tervezhetőség mind a természetes, mind a jogi személyek számára. A határozott idejű futamidő miatt a költségek pontosan kalkulálhatóak. Havi egy bérleti díj számlát kap a bérlő.


A bérlet javítja a cégek Cash Flow-ját, s mivel nem kell nagyobb összeget egyszerre invesztálni, javítja a likviditást.


Könyvelés szempontjából fontos, hogy a bérleti díj költségként leírható tétel. A futamidő kezdetén befizetett első bérleti díj a könyvekben elhatárolásra kerül, és a futamidő arányában havonta kerül leírásra.


A bérlőt nem terhelik továbbá a tulajdonjoggal kapcsolatos adminisztrációk, így könyvelésben nem kell a gépjármű amortizációját sem figyelembe venni.


A gépjárművel kapcsolatos ügyeket cégünk intézi; fizetjük a tulajdonunkban lévő gépjárművek után esedékes adót, ügyelünk a folyamatos biztosítás meglétére, az esetleges káresemények bekövetkezése esetén eljárunk a biztosítónál, ezen ügyek intézésével időt takarítunk meg a bérbevevő vállalatnak.


Továbbá, amennyiben a bérlők teljes körűen kihasználják az általunk nyújtott és fentebb leírt szolgáltatásokat, a gépjárművet már csak tankolni kell.


A fentiekből látszik, hogy a cégünk az ügyfeleink teljes körű kiszolgálására törekszik.


Gépjármű ajánlatunk
Gépjármű ajánlatunk
Futamidő36 hónap
Első bérleti díj21 555 EUR
Havidíj
1 417 EUR

A fenti adatok tájékoztató jellegűek és ÁFA nélküli nettó árak. A magyar ajánlatok esetén a feltüntetett havi bérleti díj a cégautóadót és a teljesítményadót nem tartalmazza, az ajánlataink korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Nem minősülnek kötelező érvényű ajánlattételnek! A gépkocsi rendelkezésre állása az aktuális készlet függvénye.

Vissza: Tartósbérlet bemutatása

Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Tájékoztató > A tartósbérlet előnyei