audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

Tartósbérlet

Az autó használata ma már része a mindennapoknak, de hogy milyen autót vezet és milyen költségekkel az nem mellékes szempont. Egyre többen ismerik fel azt a gazdasági előnyt, amely a bérlet révén jó hatással van a vállalkozások cash-flow-jára.


A bérlethez kapcsolódó választható flotta management tovább növeli a bérletet választók komfort érzetét. A beszerzéstől az üzemeltetésen át, a futamidő végén esedékes eladásig a gépkocsihoz kapcsolódó valamennyi feladatot a Bérbeadó megoldja Ön helyett. Ha cégünktől bérli gépjárművét, Ön a gépkocsi használat napos oldalát élvezheti.


A CE Rent Zrt. a Bérletet ajánlja.

A tartósbérlet bemutatása

A bérlés esetében a Bérbevevő nem szerez tulajdont, az autó Bérbeadó tulajdonában marad és azt teljeskörű szolgáltatással, - ALL-IN szolgáltatási csomag esetén - havi bérleti díj fejében használhatja.


ELŐNY:

 • a gépjármű nettó árának 30%-os befizetésével az autó már elvihető
 • a bérleti díj költségként elszámolható, adóalap csökkentő tétel
 • alacsony készpénz igény
 • a bérleti díj tartalmazza az autó ÖSSZES fenntartási költségét, pontosan tervezhető
 • az autó üzemeltetése (szerviz, biztosítási ügyintézés, gumicsere, stb.) NEM a Bérbevevő idejét rabolja
 • havi egy számla az összes autó használattal és üzemeltetéssel kapcsolatos költségekről

HÁTRÁNY:

 • a Bérlő nem szerez tulajdont az autóban
 • 36 havi állandó anyagi elkötelezettséget jelent

KINEK ELŐNYÖS AZ AUTÓ BÉRLET?

 • alacsony készpénz igénnyel kíván autót használni
 • az autó üzemeltetésével nem akar feleslegesen időt tölteni
 • cégének költségként elszámolható kiadásra van szüksége
Gépjármű ajánlatunk
Gépjármű ajánlatunk
Futamidő36 hónap
Első bérleti díj7 685 EUR
Havidíj
714 EUR

A fenti adatok tájékoztató jellegűek és ÁFA nélküli nettó árak. A magyar ajánlatok esetén a feltüntetett havi bérleti díj a cégautóadót és a teljesítményadót nem tartalmazza, az ajánlataink korrekt összehasonlíthatósága érdekében. Nem minősülnek kötelező érvényű ajánlattételnek! A gépkocsi rendelkezésre állása az aktuális készlet függvénye.

Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Szolgáltatásaink > Tartósbérlet